Penerbangan
Round Trip One Way
Origin is required.
Destination is required.

Kondisi tambang

Cukai dan caj

Ini adalah bahagian jumlah tambang perjalanan yang melebihi tambang asas yang boleh dibayar oleh setiap penumpang. Ia dikira mengikut cukai Kerajaan dan caj lapangan terbang yang boleh dibayar oleh Tigerair dari segi penumpang dibawa mengikut laluan tertentu di samping fi pentadbiran atau fi lain yang dikenakan.

Cukai Kerajaan - Ini adalah cukai berlepas atau ketibaan kerajaan yang dikumpulkan oleh sistem penerbangan dan dibayar ke pihak berkuasa kerajaan tertentu. Cukai ini berbeza mengikut negara dan dalam sesetengah kes, ia dikutip di lapangan terbang sebelum berlepas dan bukan dibayar kepada sistem penerbangan.

Caj Perkhidmatan Penumpang - Ia adalah caj yang dikenakan oleh pihak berkuasa lapangan terbang ke sistem penerbangan untuk penggunaan terminal, landasan kapal terbang, perkhidmatan kecemasan, kemudahan keselamatan dan lain-lain. GST atau VAT sekarang ini di caj pada 0% pada tambang atau fi yang berkaitan dengan perjalanan Antarabangsa. Sila ambil perhatian bahawa semua perkara yang berkaitan dengan fi dalam bahagian Bantuan ini termasuk GST untuk Penerbangan Domestik dalam Australia manakala semua fi yang dinyatakan di dalam S$ adalah tanpa GST untuk Perjalanan Antarabangsa. Jumlah ini disediakan untuk panduan sahaja dan kami memelihara hak untuk memperbaiki fi kami pada bila-bila masa.

Peraturan tambang

Penerbangan TR dikendalikan oleh Tigerair.

Penerbangan TR dikendalikan oleh Tigerair Australia.

Semua tempahan Tigerair perlu dilakukan (4) jam sebelum waktu berlepas yang dijadualkan.

Tambang yang dinyatakan adalah untuk seorang bagi setiap perjalanan satu hala.

Tigerair tidak menawarkan tiket tarikh terbuka atau tiket terbuka. Tiket sah untuk (1) tahun daripada tarikh tiket itu dikeluarkan

Tambang yang dinyatakan tertakluk pada cukai lapangan terbang dan cukai semasa lain, melainkan ia disertakan sekali dalam tambang untuk Penerbangan Domestik Australia, kedua-duanya ditanggung oleh anda. Semua tambang tertakluk pada perubahan sehingga ia dibeli dan semua tempat duduk tertakluk pada kekosongan tempat duduk.

Tambang, cukai dan caj mungkin berubah berdasarkan kadar pertukaran mata wang jangkaan dan akan dipaparkan sebagai caj tempahan. Tambang dan caj Tigerair tidak boleh dibayar kembali kepada anda.

Tarikh, masa, laluan penerbangan mungkin ditukar sehingga empat (4) jam sebelum waktu berlepas yang dijadualkan dan tertakluk pada fi pindaan dan perbezaan tambang yang dibayar.

Perubahan nama dibenarkan jika pembayaran fi penukaran S$75 atau A$60 setiap penumpang mengikut sektor penerbangan termasuk sebarang perubahan tambang pada masa penukaran dan tersedia melalui Pusat Panggilan sekurang-kurangnya 4 jam sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Sila ambil perhatian bahawa pembayaran balik tidak akan diberikan kepada anda jika tambang rendah pada masa penukaran.

Jika tempahan tidak dipinda sekurang-kurangnya empat (4) jam sebelum waktu berlepas yang dijadualkan, semua wang yang berkaitan dengan tempahan dibatalkan.

Kanak-kanak di bawah dua (2) tahun pada masa perjalanan yang tidak memerlukan tempat duduk pesawat hanya di caj S$50(atau sama dengan wang tempatan untuk penerbangan antarabangsa) atau A$30 (untuk penerbangan domestik Australia) untuk seorang kanak-kanak bagi satu perjalanan sehala. Kanak-kanak tidak diperlukan membayar cukai dan cah dan tidak diperuntukkan bagasi, penumpang dewasa yang membayar tambang boleh memilih Upsize Bagasi bersesuaian jika diperlukan. Hanya seorang bayi untuk setiap orang dewasa melebihi 18 tahun dibenarkan untuk membuat perjalanan.

Kanak-kanak melebihi dua (2) tahun pada masa perjalanan diperlukan untuk mendapatkan tempat duduk di dalam pesawat kami. Mereka akan dikenakan bayaran tambang, cukai dan caj penuh.

Semua penumpang yang membeli Flight Combination diminta untuk melalui kastam dan imigrasi jika mereka perlu membuat demikian dan mengambil bagasi kemudian daftar masuk penerbangan mereka seterusnya. Sila ambil perhatian bahawa sekurang-kurangnya tiga (3) jam diperlukan untuk melengkapkan proses ini.

Perubahan tidak boleh dilakukan untuk sebarang bahagian perjalanan flight combination sebaik sahaja penerbangan pertama telah berlepas.

Semua perjalanan tertakluk pada syarat Pengangkutan yang dikenakan pada pengangkutan.

Perhentian bermalam tidak dibenarkan pada mana-mana tambang flight combination. Perhentian bermalam ditetapkan sebagai satu tempoh melebihi 24 jam pada bandar dan/atau negara yang berkaitan.

Mana-mana bahagian flight combination yang tidak dikenakan tidak boleh dibayar kembali atau dipindahkan.

Bayaran balik dan pembatalan

Tigerair mengendalikan dasar tiada pembayaran balik dan tidak dapat mengembalikan wang tiket (tambang dan caj) jika penumpang tiada lagi kepentingan untuk menggunakan perkhidmatan atau tidak dapat membuat perjalanan akibat daripada keadaan-keadaan peribadi yang termasuk tetapi tidak terhad pada perubatan darat. Insurans Peribadi atau Peribadi disarankan kepada semua penumpang untuk melindungi pembatalan sedemikian.

Sekiranya penumpang membuat keputusan untuk tidak lagi membuat perjalanan, mereka boleh memohon bayaran balik Cukai Perkhidmatan Penumpang Kerajaan dan cukai kerajaan lain yang dibayar. Bagaimanapun, Tigerair akan mengenakan fi pentadbiran S$50.00 atau A$50.00 (untuk penerbangan domestik Australia) (atau sama dengan tempatan) setiap penumpang mengikut sektor untuk melindungi kos pemprosesan dan caj bank untuk setiap permintaan bayaran balik cukai.

Jika ada kematian penumpang sebelum masa berlepas yang dijadualkan. Tigerair akan membayar balik tempahan selepas menerima salinan sijil kematian.

Menukar tempahan

Semua Tempahan pada Tigerair boleh ditukar tertakluk pada syarat berikut.

Penerbangan Antarabangsa/Domestik

Tarikh, masa dan laluan penerbangan boleh ditukar tertakluk pada kekosongan tempat duduk dan semasa pembayaran fi penukaran mengikut sektor penerbangan, setiap individu tambah kos tambahan antara jumlah harga asal yang dibayar dan jumlah harga kekosongan untuk penerbangan baru pada masa perubahan dilakukan. Jika jumlah harga rendah daripada penerbangan baru, tiada bayaran balik akan diberi. Perubahan, tertakluk pada ketersediaan boleh dilakukan sehingga empat (4) jam sebelum waktu berlepas perjalanan keluar anda yang dijadualkan pada www.tigerair.com atau pusat panggilan Tigerair (tertakluk pada waktu operasi pusat panggilan). Perubahan tidak disahkan sehingga jadual perjalanan baru dikeluarkan kepada anda. Sila rujuk sini berkenaan fi yang dikenakan.

Tiada perubahan boleh dilakukan pada sebarang tempahan dalam empat (4) jam waktu berlepas asal yang dijadualkan dan/atau MELEBIHI satu (1) tahun daripada tarikh pembelian.

Terdapat empat cara anda boleh menukar tempahan anda:

  1. Secara terus menggunakan laman web Tigerair di www.tigerair.com.
  2. Melalui pusat panggilan Tigerair lihat bahagian "Buat Tempahan" untuk maklumat lanjut.
  3. Di kaunter tiket di Singapura, Phuket, Clark, Macau, Perth, Bandar Ho Chi Minh, Guangzhou, Haikou, Shenzhen, Kuala Lumpur dan semua domestik Australia
  4. Melalui agen pelancongan tempatan yang mengambil bahagian.

Perubahan tidak dibenarkan pada tambang promosi yang terpilih.

Pembatalan penerbangan dan perubahan jadual

Sekiranya penerbangan Tigerair anda dibatalkan kami akan menjadualkan semula penerbangan anda pada penerbangan Tigerair yang ada, tanpa dikenakan apa-apa bayaran.

Tigerair tidak membayar ganti rugi, membayar balik atau memberikan tiket perjalanan pada sistem pesawat yang lain dan tidak bertanggungjawab atas apa-apa alasan sekalipun jika pembatalan menyebabkan anda terlepas menaiki penerbangan seterusnya.

Jika penerbangan anda dijadualkan kembali sebelum tarikh perjalanan, dan berlepas lebih daripada empat jam sebelum atau selepas waktu berlepas asal, maka anda berhak menerima kredit perjalanan atau bayaran balik penuh pada bahagian tempahan yang tidak digunakan jika penerbangan alternatif ditawarkan tidak diterima oleh anda dan anda tidak mahu meneruskan perjalanan. Ia akan diberikan kepada anda sekiranya anda memberitahu Tigerair lebih daripada empat (4) jam sebelum Waktu Berlepas Penerbangan anda Yang dijadualkan.

Kami menyarankan semua penumpang memastikan bahawa mereka mempunyai pelindungan insurans perjalanan peribadi tersedia untuk keadaan sedemikian.

Penumpang yang menempahawal perlu memeriksa masa penerbangan pulang antara 24 dan 72 jam sebelum berlepas dengan menggunakan bahagian "Mengurus tempahan saya" pada laman web Tigerair atau dengan menghubungi pusat panggilan Tigerair.

Perubahan pada tempahan anda akan dimaklumkan melalui e-mel. Penumpang bertanggungjawab untuk memastikan semua alamat e-mel diberikan adalah terkini dan diakses dengan kerap. Tigerair tidak akan bertanggungjawab jika e-mel pemberitahuan perubahan penempahan tidak diakses.

Jika berlaku penundaan penerbangan ad hoc atau jadual berubah dan penundaan atau perubahan jadual itu kurang daripada empat (4) jam, Tigerair tidak akan memberikan amaran kepada penumpang. Untuk sebarang penundaan atau perubahan jadual ad-hoc yang melebihi empat (4) jam setiap usaha akan diambil untuk menghubungi penumpang melalui nombor telefon atau alamat e-mel yang diberikan pada masa membuat tempahan.

Tunggu sedia dan senarai tunggu

Tigerair tidak mengendalikan dasar tunggu sedia atau senarai tunggu. Semua tempahan perlu disahkan sekurang-kurangnya empat (4) jam sebelum Waktu Berlepas Yang Dijadualkan.

Sambungan

Tigerair adalah sistem penerbangan 'dari satu tempat ke tempat lain'. Oleh itu kami tidak menawarkan dan tidak boleh memberikan kemudahan pindahan penumpang atau bagasi mereka ke penerbangan lain, sama ada dikendalikan oleh Tigerair atau sistem penerbangan lain.

Semua pindahan rel dan angkutan terperinci pada www.tigerair.com atau dipromosikan oleh Tigerair dikendalikan sistem penerbangan secara berasingan dan sambungan tidak boleh dijamin.

Tigerair tidak bertanggungjawab untuk maklumat pindahan yang lambat, dibatalkan atau tidak dinyatakan dengan tepat.

Semua penumpang diminta untuk melalui imigrasi/Kastam jika diminta dan mengambil bagasi mereka semasa tiba untuk penerbangan Tigerair mereka. Tiada pemindahan menggunakan kemudahan rusuk udara akan dibenarkan.